Zalozba Pivec

 • Izbrana besedila preminulega clana znamenite mariborske peterice in enega nazanimivejsih mariborskih intelektualcev zadnjih desetletij.


  »Namen te knjige je, da me predstavi novim generacijam bralcev, ki so morda kje naleteli na moje ime, sicer pa komaj kaj vedo o meni,« je zapisal Marijan Kramberger (1938-2015), znanstvenik, pesnik, pisatelj, esejist in izumitelj druzabnih iger.
  Vendar je ta »Krambergerjeva citanka« lahko odkritje tudi za tiste bralce, ki so avtorjevo delo spremljali in mislili, da ga poznajo. Zanimiv je izbor, vsekakor pa tudi vrstni red tistega, kar je po avtorjevi presoji ponujeno novim branjem ali branjem novih generacij, svoje pa dodajo tudi krajsi metateksti, ki so razlagalni uvod in post scriptum hkrati.
  Knjiga se zacne s »igrarijami« in konca s pesmimi, vmes pa razbiramo faze avtorjevega soocanja s svetom in samim sabo v vlogah literata, literaturologa, sociologa in predvsem »matematika cloveske duse«. Zlasti zadnja naloga ga je povsem osamila od sveta, a je tudi v svoji notranji imigraciji ostal njegov strasten in brezkompromisen izboljsevalec.
  Fascinantno zapuscino Marijana Krambergerja je treba ohraniti in ta knjiga je dober vodnik po njej.
  Spremno besedo je napisala Petra Vidali.
  Marijan Kramberger, esejistika, Maribor, mariborska peterica, slovenska kulturna zgodovina

empty