Den

 • Dit boek helpt mensen met een heup- of knieprothese gezond en fit ouder te worden. In eerste instantie door lichamelijke revalidatie en fysieke inspanning, maar ook bijvoorbeeld door de terugkeer naar werk. Het boek is bedoeld voor (familie van) personen die binnenkort een heup- of knieprothese krijgen of er al één hebben. Ook is het een goede informatiebron voor (para)medici.

  Een nieuwe heup of knie gaat verder dan de gebruikelijke patiëntenvoorlichting. Zo leest u over artrose, de gewrichtsvervangende operatie, de revalidatie, oefeningen die thuis gedaan kunnen worden, seksuele activiteit, terugkeer naar het werk en het belang van lichamelijke en sportieve activiteiten. Dat laatste is extra belangrijk voor mensen met een heup- of knieprothese. De prothese groeit namelijk beter vast en het valrisico vermindert. Ook leest u over de zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij fysieke inspanning: bewegingsbeperkingen en slijtage, bijvoorbeeld. En over de invloed van gezonde voeding en overgewicht op de levensduur van de prothese.

  De onderwerpen in dit boek zijn gekozen op basis van vragen en opmerkingen van mensen die zelf een prothese krijgen of hebben. De voorbeelden komen uit de praktijk en de concrete adviezen sluiten daar naadloos op aan.

  Een nieuwe heup of knie is geschreven door een multidisciplinaire groep deskundigen, zodat alle aspecten waar de patiënt mee te maken krijgt, behandeld worden.

 • Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Dit praktijkboek geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en best practices. Het boek is bedoeld voor psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen werkzaam binnen de reguliere en forensische GGZ.  

  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de behandelaar kan omgaan met specifieke behandelsituaties en hulpvragen als agressie, middelengebruik en suïcidaliteit. Daarnaast beschrijft het boek methodes om cliënten en hun sociale omgeving te helpen het antisociale gedrag te veranderen of er beter mee om te gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan de emoties die deze cliënten oproepen bij behandelaren en aan de vraag hoe behandelaren hier effectief mee om kunnen gaan.  
  Het eerste deel beschrijft argumenten voor en tegen het behandelen van mensen met antisociaal gedrag of antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Daarna worden de mogelijkheden van het doen van diagnostiek en risicotaxatie binnen de reguliere GGZ beschreven en wordt stilgestaan bij het belang van de therapeutische relatie. Vervolgens worden theorieën en technieken beschreven om de doelgroep te motiveren voor behandeling.  
  In het tweede deel staan de meer specifieke problematieken van de doelgroep centraal, zoals het voorkomen en behandelen van agressie, omgaan met verslavingsproblematiek en suïcidaliteit. Het derde deel beschrijft specifieke behandelmethodieken, waaronder Dialectische gedragstherapie, de forensische variant van Schemagerichte therapie, Farmacotherapie, Systeemtherapie en een meer outreachende benadering. 
  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek is geschreven onder redactie van Dr. Madeleine Rijckmans, Dr. Arno van Dam en Dr. Wies van den Bosch. Zij werken alle drie als behandelaar in de klinische (forensische) praktijk en doen wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn ze lid van het internationaal Podium Antisociaal Gedrag van waaruit ze proberen de behandelpraktijk voor deze doelgroep te verbeteren. 

 • Dit boek is geschreven voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in verdere professionalisering van de voetreflexzonemassage en vo- diagnostiek. Het kent inmiddels een achtste druk en is in de loop der tijd steeds aangevuld met nieuwe wetenswaardigheden die uit de diagnostiek naar voren zijn gekomen. Dit boek is bedoeld als een handleiding. Het biedt een groot aantal stellingen gebaseerd op tekeningen, kleurschakeringen en gevoe- matige waarnemingen van de voeten. Het nodigt u uit deze op hun werkzaamheid te toetsen. Dit kan leiden tot het vinden van úw un- ke manier van diagnosticeren en, daarop voortbouwend, masseren. De bedoeling is u aan te zetten tot denken over waar u, als masseur, mee bezig bent. Het vraagt u om uit uw vaste denkpatroon te stappen en andere ideeën als bruikbaar te zien. Dit vraagt moed en (kritische) openheid. Om u daarin te steunen is het boek heel schematisch opgebouwd. De filosofie en theorie komen in het eerste deel uitgebreid aan bod. In het tweede deel worden de verschillende organen en orgaansys- men beschreven. De overzichtelijke opbouw per orgaan bestaat uit anatomie, fysiologie, symboliek, plaatsbepaling, diagnostiek van het reflexgebied en massage. Dit zal het opnemen van de leerstof en het gebruik als naslagwerk vergemakkelijken. In deel III zijn meerdere foto's van voeten opgenomen, zodat u uzelf kunt toetsen en enige praktijkervaring kunt opdoen.

 • Bij het beschrijven van de gezondheid en ziekte van kinderen, uitgaande van de dagelijkse praktijk is gekozen voor verschillende ingangen. Enerzijds vanuit de klachten waarmee kinderen (en hun ouders) zich presenteren en anderzijds met de ziekte of het syndroom als uitgangspunt. Verder komt naast spoedeisende problemen de zorg voor de pasgeborene en de ontwikkeling van kinderen aan de orde. In deze 5e editie Alle hoofdstukken zijn voor deze 5e editie gereviseerd en waar nodig geactualiseerd. Er zijn twee hoofdstukken toegevoegd, een over gedragsproblemen bij kinderen waaronder ADHD en een over ernstige bacteriële infecties zoals de meningokokkenziekte. Bij de adviezen over voorschrijven en doseren van geneesmiddelen bij kinderen is in deze uitgave gebruik gemaakt van Het Kinderformularium (www.kinderformularium.nl).

 • Begeleiding en behandeling van patiënten met hypertensie maakt deel uit van het dagelijks werk binnen de huisartspraktijk: één op de vier volwassenen heeft een te hoge bloeddruk. Het meten van de bloeddruk is daardoor één van de meest voorkomende handelingen. Bètablokkers en plaspillen behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in Nederland, toch blijken veel patiënten die voor bloeddrukbehandeling in aanmerking komen niet goed ingesteld. Hypertensie is, samen met een verhoogd cholesterol en roken, verantwoordelijk voor 80% van alle hart- en vaatziekten. Het doel van deze praktische leidraad is een handvat te bieden om patiënten met hypertensie te identificeren, te behandelen en te controleren. Handelen bij hypertensie geldt als een onmisbaar boek voor de professionele praktijkondersteuner. Er komen verschillende aspecten van hypertensie aan de orde, waaronder de oorzaken en gevolgen van hypertensie, het meten van de bloeddruk, het behandelen van hypertensie en de behandeling van specifieke patiëntgroepen. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan hypertensie in de praktijk en de rol van de praktijkondersteuner, waarin onderwerpen worden behandeld als: het schatten van het cardiovasculair risico, leefstijladviezen, medicamenteuze behandeling, therapietrouw en juridische aspecten. De diverse casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Handelen bij hypertensie is het vierde deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner handvatten geboden die ter ondersteuning zullen zijn bij de uitoefening van het dagelijks werk binnen de praktijk.

 • Un refuge pour vivre et créer.Les frasques de George Sand sont fameuses : ses liaisons hors mariages, son rejet de la bienséance hypocrite, son accoutrement masculin, son retentissant et passionné combat en faveur de l'émancipation et des droits de la femme... L'autrice fait parler d'elle, résonner sa voix et, en s'adressant par l'écriture au monde, elle est aussi et avant tout célébrée pour son oeuvre prolifique. Dans ses textes, la campagne berrichonne a une place primordiale. Ses livres décrivent l'atmosphère campagnarde d'un monde qui n'existe plus mais qui fut le sien. George Sand, si elle a fréquenté Paris, a passé la majorité de son existence dans sa demeure de Nohant. Ce domaine familial, où elle a grandi et vécu à partir de ses quatre ans, lui a donné l'amour des grands espaces et de la liberté. C'est dans cette maison qu'elle s'est passionnée pour les histoires, c'est dans cette maison qu'elle a fait son éducation mondaine et paysanne. C'est là-bas qu'elle a vu mourir tant de ses proches, et c'est là-bas qu'elle-même, elle mourra. Lieu isolé, paradis rupestre, cette bâtisse accueillera Liszt, Balzac, Delacroix, Flaubert ou même Chopin pendant presque dix ans. Nohant est, pour George Sand et ses invités, un lieu où peut fleurir la créativité.Dans un album qui revient sur l'existence de la célèbre autrice, Chantal Van den Heuvel et Nina Jacqmin insèrent en toute subtilité un second personnage principal : le domaine de Nohant. Témoin essentiel de l'existence de tant d'artistes, ses murs contiennent l'écho de voix qui continuent à passionner les esprits du monde entier.
  Un album réalisé en partenariat avec Le Centre des Monuments Nationaux.

 • Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Hulpverleners lezen wat die kinderen te doen staat en krijgen gesprekstechnieken aangereikt om hen daarbij te helpen. Bovendien biedt het boek materiaal voor hulpverleners die ouders begeleiden in het omgaan met hun kind na scheiding. Een aantal hoofdstukken in Praten met kinderen en jongeren over scheiding zijn ingedeeld naar praktische thema's waar kinderen mee te maken krijgen na een scheiding. Behalve  achtergrondinformatie en technieken geeft het boek ideeën voor en praktische voorbeelden van gesprekken voeren en werken met kinderen van verschillende leeftijden.Auteur drs. T.G. van den Berg is senior GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Ze ontwikkelde !JES het brugproject, een erkende effectieve jeugdinterventie voor kinderen en ouders na scheiding. Ook traint ze professionals om met deze methodiek te werken. In haar praktijk !JES jij en scheiden werkt zij met kinderen en ouders na scheiding. Van den Berg verzorgt scholing voor scheidingsprofessionals, is Bijzondere Curator bij de rechtbank en geeft aan de Rijksuniversiteit Groningen het blok Ouderschap na scheiden aan studenten Orthopedagogiek-Generalist.

 • Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ. Juist patiënten met een lager IQ hebben een groter risico op het ontwikkelen van allerhande psychiatrische stoornissen. Onjuiste diagnostiek of een niet-aansluitende behandeling veroorzaakt onnodig lijden bij de patiënt en hoge maatschappelijke kosten.
  Circa 15% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder de 85, waarbij psychiatrische stoornissen drie tot vier keer vaker voorkomen dan bij een normaal begaafde populatie. Psychiatrische aandoeningen worden in deze patiëntengroep, bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zowel onder- als over gediagnosticeerd. Behandelmogelijkheden aangepast aan het cognitieve niveau zijn vaak niet algemeen bekend of niet voorhanden. 
  Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ geeft handvatten voor het herkennen van deze patiëntengroep in de dagelijkse GGZ-praktijk. Het gaat uitgebreid in op diagnostiek en behandeling van deze groep. Het leert u hoe u effectief met deze patiënten een gesprek kunt voeren. Door het hele boek heen zijn diverse aansprekende casussen verwerkt.
  Het boek richt zich op psychiaters, psychologen en verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de GGZ-praktijk. Het boek is ook goed bruikbaar in opleidingen binnen de GGZ.

 • 1910. Iasnaïa Poliana, le vaste domaine des Tolstoï dans la campagne au sud de Moscou. Une femme d'âge mûr, Sofia Tolstoï, traverse en coup de vent une enfilade de pièces, serrant dans son poing un document. Dans sa course, elle tombe sur un cercle de pénitents en train de se flageller. Dehors, elle s'étrangle en découvrant un groupe d'hommes et de femmes nus qui s'avance, les bras levés en incantation vers le ciel. Dans une dépendance du domaine, un colosse à longue barbe blanche coud lui-même ses bottes. Sofia surgit. Imperturbable, Léon Nikolaïevitch Tolstoï écoute la longue diatribe de sa femme qui l'accuse de la déshériter. Ainsi donc il a cédé tous ses droits d'auteur au peuple russe! Elle qui a porté leurs 13 enfants! Elle qui a recopié des milliers de pages de manuscrits pour lui! Tolstoï s'empare d'un marteau et le lève vers elle alors qu'elle lui reproche d'être excommunié par la sainte Mère l'Eglise orthodoxe, jetant l'opprobre sur toute la famille, parce qu'il vénère des idoles païennes comme Krishna, Bouddha, ainsi qu'un Christ qui ne serait pas le fils de Dieu! Sofia s'empare alors d'une lettre sur son bureau : 'Et ce Gandhi qui t'écrit. Encore un de tes adeptes de la théorie de la non-violence !?' Bouleversé, Tolstoi tombe à genoux et lui demande pardon. Il dit qu'il va s'en aller, il l'aime mais il veut quitter cet enfer à deux...

 • « Je n'y arriverai jamais... Rien de positif ne m'arrive. Je suis un(e) incapable ! Je suis trop stressé(e)...»
  Ces différentes phrases reflètent la réalité quotidienne de nombreuses personnes, trop exigeantes ou trop dures avec elles-mêmes... Le but du programme MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living) est d'aider chacun à dépasser cet état d'esprit, que ce soit le résultat d'une mauvaise estime de soi, d'une dépression, d'une anxiété ou encore d'un burn-out.
  Ce guide nous aide à explorer, étape par étape, en huit semaines, comment nous défaire de nos habitudes de vie pour cultiver une version plus saine et plus compatissante de nous-mêmes, ouverte à la fois vers les autres et vers soi, en renouant avec nos aspects les plus profonds et vulnérables.
   
  Afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage, le livre est enrichi de nombreux compléments téléchargeables :
  ? 28 exercices audios ;
  ? 25 feuilles de travail permettant d'explorer l'expérience acquise pendant les exercices.

 • Louise a fondé une petite agence de communication. Elle est jeune et démarre une brillante carrière, malgré les aléas du métier, liés en particulier à son fantasque et principal client, un célèbre designer , Stan. Elle doit aussi jongler avec les fantasmes déconcertants de son amant, Vincent. Mais elle a autre chose en tête : des carpes. De splendides carpes japonaises, des Koï. Celles que son père, récemment décédé, avait réunies au cours de sa vie, en une improbable collection dispersée dans plusieurs plans d'eau de Paris. Avec son frère, elle doit ainsi assumer un étrange et précieux héritage.

 • Une romancière de légende se raconte...Décembre 1926. Agatha Christie, alors écrivaine à succès, disparaît sans laisser de traces. Toute la presse britannique s'empare du drame et une véritable enquête, digne de ses meilleurs romans, est menée pour la retrouver. Suicide d'une femme délaissée, meurtre commandité par son époux infidèle ou coup de publicité d'une romancière voulant renforcer le succès de ses livres ? Les hypothèses ne manquent pas pour élucider l'affaire et surtout tenter de résoudre l'énigme Agatha Christie...Romancière de génie, femme libre et indépendante, le personnage d'Agatha Christie n'a cessé de fasciner, tant par son oeuvre que par ce qu'elle a incarné pour la société anglaise et pour son époque. Réalisé par Chantal van den Heuvel et Nina Jacqmin, ce bel ouvrage, construit comme une enquête de la romancière, nous raconte autant le destin d'une femme d'exception qu' il est une ode à l'écriture et à la capacité de créer. Les autrices se sont davantage attachées à l'Agatha intime plutôt qu'à la fabuleuse production littéraire de la reine du crime. Une Agatha dont  le riche imaginaire, qui puise ses racines dans une enfance pleine de fantaisie, lui a permis d'affronter le réel, les pertes qu'inflige la vie, les amours  trahies. Car derrière l'image « so british » d'une respectable lady se cachait sans doute une petite fille qui n'a pas voulu grandir. Et s'il était là, le mystère de Dame Agatha Christie et de sa prodigieuse créativité ?

 • C'est l'histoire d'un prof de maths, « normal et Monsieur Tout-le-monde » comme il aime à se définir, mais allant au bout de sa passion : la voile. Derrière l'homme affable - voix de stentor et rire communicatif - se cache un redoutable compétiteur ayant attendu trente ans pour remporter son premier tour du monde en course, et pas n'importe lequel. À 73 ans, celui que l'on surnomme « VDH » a gagné en février 2019 et en 211 jours la Golden Globe Race, une course autour du monde en solitaire à l'ancienne sur des bateaux hors d'âge, sans GPS ni moyens de communication modernes, où l'on se positionne exclusivement à l'aide d'un sextant et des astres... comme au bon vieux temps.
  Sur ce robuste voilier de croisière de dix mètres, le colosse barbu qui aurait pu interpréter au cinéma Ernest Hemingway dans « Le vieil homme et la mer » est atypique, au temps de la technologie triomphante et du « voileux » à boucles d'or ! 
  Qui est VDH ? Il se confie ici pour la première fois sans fard et fait l'éloge de la lenteur quand les multicoques de course effectuent le même parcours en cinq fois moins de temps. Adolescent, envouté par les récits de mer des précurseurs tels Gerbault, Moitessier ou Tabarly, il découvre le large.
  Dans ce livre-confession, outre le Neptune Vintage, l'on découvre un homme rationnel, pragmatique, épicurien, bienveillant et tolérant, qui exprime ses doutes sur la religion, l'enseignement, la politique, la préservation de la planète, et assume son amour du rock.

 • Louise,
  Tu étais la beauté, l'esprit, la grâce incarnés. Et ton jeu était sublime.
  Pourtant, un seul film, Loulou, aura marqué ta carrière.
  Hollywood, « l'inhumaine usine à films », t'a très vite blacklistée.
  Parce que tu en refusais les règles ? Sans doutes...
  Mais aussi, tu disais de toi-même : « Je suis le poignard de ma propre plaie ».

  Pourquoi, Louise ?

 • De nombreux parents souhaitent avoir un contact plus fort et plus présent avec leurs enfants.
  Le portage du bébé est un moyen de communication privilégié qui ouvre des possibilités de contact magnifiques avec l'enfant, tout en simplifiant de nombreuses situations. Mais comment faire ? Est-ce bon pour lui, pour moi ? Comment cela peut-il affecter notre relation ? Notre quotidien ? Quand, comment porter bébé et quand s'arrêter ? Où trouver des associations qui peuvent m'aider ? Quelles pistes pour conjuguer maternité et vie sociale ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que l'auteur apporte des réponses concrètes, fondées sur une vaste expérience et une grande pratique.
  Avec de nombreuses adresses d'associations pour aller plus loin, Ingrid van den Peereboom, propose ici un livre sur les aspects concrets du portage.

 • Qui sont les enfants hypersensibles ? Comment cette sensibilité à fleur de peau se manifeste-t-elle ? Comment vivre avec un enfant hypersensible ? Le rassurer ? L'aider à avancer ? À s'épanouir ? Comment l'aider à cultiver ses forces et à développer son estime de soi ? Comment réagir au quotidien ?
  On estime que 15 à 20 % des enfants sont hypersensibles. Un phénomène qui pourtant reste encore fort méconnu, générant de nombreux malentendus. Ces enfants ne reçoivent d'ailleurs pas toujours le soutien dont ils auraient besoin pour s'épanouir.
  Un coeur gros comme une maison fournit les réponses aux questions que se pose tout parent sur le sujet. Truffé d'exemples, d'astuces concrètes et de conseils pratiques applicables à la maison et à l'école, cet ouvrage est le soutien idéal pour les parents et les enseignants.

 • Depuis ce matin froid de janvier 1961 où ils ont commencé à travailler ensemble au Service des Poids et Mesures, Karl Dijk et le narrateur sont restés collègues. Pendant quarante-cinq ans ils ont partagé un bureau, arpenté le pays, contrôlé commerces et institutions pour s'assurer que les balances et les poids étaient conformes au "Grand K", l'étalon standard établi à la fin du dix-huitième siècle.
  Au gré de ses souvenirs de l'inflexible Dijk, le narrateur évoque les grandes transformations qui ont marqué leur vie et la façon dont chacun d'eux y a réagi. Car si un kilo demeure un kilo, l'équité, l'honnêteté et l'intégrité d'un homme semblent, elles, bien plus difficiles à mesurer.
  Poids et mesures nous offre le portrait sensible d'une époque révolue - celle du boucher de village et des petits étals des marchés, quand la parole du patron avait force de loi. Dans un roman traversé par la question de l'immuable, H. M. van den Brink évoque de façon profondément émouvante les changements que la modernité impose et l'intransigeance du temps qui passe.

 • Retrouvez l'univers de Star Wars avec les épisodes "légendes" maintenant disponibles en numérique, chez 12-21 ! Han Solo, la princesse Leia et Luke Skywalker à nouveau réunis pour une incroyable aventure qui les changera à jamais.
  Star Wars légendes - n°130 AN 45 L'équilibre de la Force est menacé par un couple de génies du crime qui a mis la main sur un mystérieux artefact capable de soumettre le temps, l'espace, et la Force elle-même. Pour éviter à la galaxie de sombrer dans le chaos, Han Solo et Leia Organa Solo font appel au grand maître Jedi Luke Skywalker !
  Aidés de Lando Calrissian, ils tentent d'endiguer une menace intergalactique si terrible que - pour la première fois - il se pourrait bien que l'Empire soit de leur côté...

 • Jardin partagé, potager urbain, jardin de quartier ou de pied d'immeuble, jardin communautaire,... les jardins collectifs sont de plus en plus variés et nombreux en ville, alors que 73% de la population française est urbaine. Mais de quoi s'agit-il ? Ce sont des jardins gérés par des habitants. Ils peuvent être potagers ou non, en parcelles collectives cultivées à plusieurs, ou parfois divisés en par- celles individuelles.
  Le terme de jardin collectif inclus les jardins familiaux (anciennement dit jardins ouvriers), les jardins d'insertion et les jardins partagés. Des jardins ouvriers du XIXe siècle à la reconquête des friches du New-York des années 1970, les racines et inspirations des jardins collectifs sont diverses. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte de crise écologique, économique et sociale, de recherche de liens sociaux, de retour à la nature et du besoin de reprise de confiance vis-à-vis du système de production de notre alimentation. Quelles sont les différentes formes de jardins collectifs, et à quelles aspirations de la société ? Quels rôles écologiques et de préservation patrimoniale les jardins collectifs peuvent-ils jouer ? Quelles pratiques culturales y sont mises en oeuvre et en quoi peuvent-elles être expérimentales et innovantes ? En quoi les jardins collectifs questionnent-ils la ville ? Face à la crise, qui touche notamment les plus pauvres, les jardins collectifs peuvent-ils remplir une fonction alimentaire ? Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jardins collectifs, et quelles sont les pistes d'action pour y remédier ? Il s'agit dans cet ouvrage d'aborder les jardins collectifs dans le cadre de la crise écologique et économique nous traversons, et donc de mettre un accent particulier sur les potentielles fonctions alimentaires et d'expérimentations culturales pour pallier aux contraintes du milieu urbain. Nous parlons bien ici de fonction alimentaire dans son ensemble (et non pas de production alimentaire), c'est à dire : sensibilisation, formation, échanges de savoir-faire, valeur nutritionnelle des légumes et, dans une certaine mesure, production alimentaire.

 • Le nom suffit à la lui-même. Ferrari. Pourtant, derrière le mythe entretenu savamment, bien des détails restent dans l'ombre. Les riches heures de l'histoire de la marque dissimulent des moments troubles qu'Enzo Ferrari, en personne, a soigneusement occultés dans le but d'embellir l'histoire, son histoire.
  En effet, les témoignages existants montrent que tout ne fut pas parfait au sein de la Scuderia et dans le monde gravitant autour de Maranello.
  Les pilotes, les ingénieurs, les journalistes, les mécaniciens, le monde politique et les happy fews ayant côtoyé cet univers hors du commun, tous en parlent avec un curieux mélange de respect et d'embarras.
  Ce livre raconte l'histoire de l'homme. Ses débuts, son ascension, son implacable volonté de réussite, parfois au détriment de ceux qui l'ont approché. Tout est analysé avec sérieux et replacé dans le contexte historique des diverses époques traversées, tant politiquement qu'économiquement. Ferrari, un homme de lumière et d'ombre. Un géant qui a changé l'histoire de l'automobile, mais un géant au caractère impitoyable.

 • Ce recueil de textes interroge les politiques de la sexualité aux niveaux local et national, les objectifs qu'elles se fixent, les savoirs qu'elles véhiculent et contribuent à enraciner ainsi que les résistances qu'elles rencontrent, en dépit d'avancées souvent significatives. Elles révèlent tantôt une inadéquation des mesures proposées aux réalités sociales et aux attentes du public, tantôt un défaut de communication sur ces mesures.

 • Malo passe ses vacances à jouer avec sa console. Mais il est si concentré qu'il tombe dans la piscine ! Impossible de rallumer sa console. Désespéré, Malo s'assied devant sa caravane. Soudain, il aperçoit une fille de son âge qui court après une grenouille...

 • La justice se heurte à un terrible constat : elle ne répond pas aux attentes des citoyens du XXIe siècle. Dans notre vie quotidienne, nous sommes devenus habitués à bénéficier d'un service en ligne, de bonne qualité, rapide et abordable financièrement. La justice, c'est tout le contraire. Elle évolue dans un monde de papier, elle est lente, elle est coûteuse et la qualité des jugements n'est pas toujours au rendez-vous.
  Ce décalage, qui grandit jour après jour, pourrait bien signifier la fin d'un service public de la justice, les citoyens préférant recourir à des modes privés de résolution des litiges ou ne pas demander justice du tout, faute de moyens ou de patience. Les robots ont le potentiel de sauver la citadelle de la justice. Automatiser les litiges rendrait le fonctionnement des cours et tribunaux plus efficient et même plus juste. Mais à quel prix ? Les juges humains ont-ils encore une place dans la nouvelle configuration de la justice robotisée ? Que vont devenir les avocats et autres professionnels du droit ? Cet essai attaque de front les défis posés par la robotisation de la justice. Il aborde en termes clairs et percutants l'impact de l'application de l'intelligence artificielle au fonctionnement séculaire des cours et tribunaux. La transition vers une justice robotisée est-elle souhaitable ? Adrien van den Branden nous invite à entamer cette réflexion fondamentale.

 • Fruit d'un travail de terrain de longue durée, cette ethnographie explore les rapports entre castes à partir des discours sur le corps et ses fluides dans une vallée d'Himachal Pradesh (Himalaya indien). C'est surtout l'impureté symbolique des femmes et des basses castes qui traverse toute l'analyse, montrant ainsi comment les corps sont symboles et instruments de discrimination, mais également de résistance, de négociation et de transformation sociale.

empty