Offrir cet ebook
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Swedish version)

Les mots clés

council

Suédois Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Swedish version)

À propos

Riktlinjerna för ett barnvänligt rättsväsende med förklarande rapport antogs av Europarådet 2010. Riktlinjerna bygger på befintliga internationella och europeiska normer - särskilt FN:s konvention om barnets rättigheter och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - och är utformade för att garantera barn en effektiv tillgång till och lämplig behandling i rättssystemet. De gäller alla omständigheter där barn, oavsett på vilken grund och i vilken kapacitet, kan komma i kontakt med det straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga systemet. De erinrar om och främjar principerna om barnets bästa, omsorg och respekt, deltagande, likabehandling samt rättssäkerhet. Riktlinjerna berör frågor som rätten till information, representation och deltagande, skydd av den enskildes privatliv, trygghet, en sektorsövergripande arbetsmetod och utbildning, skyddsåtgärder i alla stadier som rör förfaranden samt frihetsberövande.
Europarådets 47 medlemsstater uppmanas att anpassa sina rättssystem till barns särskilda behov och överbrygga klyftan mellan internationellt överenskomna principer och verkligheten. Motiveringen ger i detta avseende exempel på god praxis och innehåller förslag på lösningar att vidta för att åtgärda rättsliga och faktiska luckor i rättsväsendet för barn.
Dessa riktlinjer utgör en integrerad del i Europarådets strategi för barns rättigheter och dess program "Skapa ett Europa för och med barnen". En rad främjande insatser, samarbets- och kontrollaktiviteter planeras i medlemsstaterna för att säkerställa att riktlinjerna tillämpas effektivt till förmån för alla barn.

Rayons : Entreprise, économie & droit > Droit

 • EAN

  9789287175939

 • Disponibilité

  Disponible

 • Action copier/coller

  Dans le cadre de la copie privée

 • Action imprimer

  Dans le cadre de la copie privée

 • Partage

  Dans le cadre de la copie privée

 • Distributeur

  Immatériel

 • Diffuseur

  Immatériel

 • Entrepôt

  immatériel.fr

 • Support principal

  ebook (pdf)

empty