Offrir cet ebook
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)

Les mots clés

council

Polonais Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)

À propos

Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwo´sci przyjaznego dzieciom i ich uzasadnienie zostaly przyjete przez Rade Europy w 2010 r. Wytyczne sa oparte na istniejacych standardach miedzynarodowych i europejskich, w szczególno´sci Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka, i maja na celu zagwarantowanie dzieciom skutecznego dostepu do wymiaru sprawiedliwo´sci i odpowiedniego traktowania przez wymiar sprawiedliwo´sci. Maja zastosowanie do wszystkich okoliczno´sci, w których dzieci moga - z róznych przyczyn i w róznych rolach - mie´c kontakt z systemem sadownictwa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Przywoluje sie w nich i promuje zasady zwiazane z dobrem dziecka, opieka i szacunkiem, mozliwo´scia uczestnictwa, równym traktowaniem I rzadami prawa. Wytyczne dotycza takich kwestii, jak prawa do informacji, reprezentacji I uczestnictwa, ochrona prywatno´sci, bezpiecze´nstwo, multidyscyplinarne podej´scie i szkolenie, zabezpieczenia na wszystkich etapach postepowania i pozbawienie wolno´sci.
Zacheca sie wszystkie 47 pa´nstw czlonkowskich Rady Europy do tego, by dostosowaly swoje systemy prawne do szczególnych potrzeb dzieci, zmniejszajac dystans miedzy zasadami przyjetymi na poziomie miedzynarodowym a rzeczywisto´scia. W tym celu w uzasadnieniu przedstawiono przyklady dobrych praktyk i zaproponowano rozwiazania majace zlikwidowa´c prawne I praktyczne niedociagniecia w obszarze wymiaru sprawiedliwo´sci dotyczacego dzieci.
Wytyczne stanowia integralna cze´s´c strategii Rady Europy dotyczacej praw dzieci oraz jej program "Budowanie Europy dla dzieci i z dzie´cmi". Planuje sie zrealizowanie w pa´nstwach czlonkowskich szeregu dziala´n w obszarze promocji, wspólpracy i monitorowania w celu zapewnienia efektywnego wdrazania wytycznych z korzy´scia dla wszystkich dzieci.

Rayons : Entreprise, économie & droit > Droit

 • EAN

  9789287175816

 • Disponibilité

  Disponible

 • Action copier/coller

  Dans le cadre de la copie privée

 • Action imprimer

  Dans le cadre de la copie privée

 • Partage

  Dans le cadre de la copie privée

 • Distributeur

  Immatériel

 • Diffuseur

  Immatériel

 • Entrepôt

  immatériel.fr

 • Support principal

  ebook (pdf)

empty